Algemene Voorwaarden

Begrippenlijst

1.1.       Algemene Voorwaarden:  deze door Laura’s Treehouse  gehanteerde algemene voorwaarden en gepubliceerd op de website van www.laurastreehouse.com.

1.2.       Laura’s Treehouse is gevestigd te Amsterdam en is geregistreerd onder het handelsnummer 66305632.

1.3.       Student/Deelnemer: diegene van 12 jaar of ouder die een les, workshop, evenement of retreat volgt bij Laura’s Treehouse. Hieronder vallen de reguliere wekelijkse yoga-, adem- en meditatielessen, privé yogalessen, workshops, retreats en bedrijfsyoga. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, tienrittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  

1.4.      Lessenreeks: een door de student betaalde reeks voor het volgen van alle lessen in een vooraf vastgesteld termijn die Laura’s Treehouse aanbiedt via haar website.

1.5.      Achtrittenkaart: een achtrittenkaart zoals bedoelt in artikel 3.2

1.6.      Losse les: een eenmalige te volgen en te betalen les door de Student bij Laura’s Treehouse.

1.7.      Online Les: de Online Les is een les van Laura’s Treehouse die op een voor afgestemde dag en tijd wordt gegeven via Google Meet.

1.8.      Online maandabonnement: alle online lessen onbeperkt volgen met een geldigheid van 1 maand via Google Meet.

1.9.      Tienrittenkaart Online: een tienrittenkaart online zoals bedoelt in artikel 3.2.

1.10.    Workshop of Event: een door Laura’s Treehouse te geven yoga, meditatie of adem workshop, event of retreat.

1.11.    Retreat: een door Laura’s Treehouse georganiseerde retreat.

1.12.    Yogales of Workshop op werk: een sessie les of workshop die gegeven wordt door Laura’s Treehouse voor een bedrijf op locatie.

1,13     Ademsessie: een sessie die gegeven wordt door Laura´s Treehouse

1.13.    Partners: derde partijen die een opdracht verstrekken aan Laura’s Treehouse.

1.14.    Website: de website van Laura’s Treehouse (www.laurastreehouse.com).

 1. Toepasselijkheid

2.1.       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen en voor zover op toepassing op: de Achtrittenkaart, de Losse les, Online Les, de Intro Kaart, Bonusles, Privé les, Ademsessie, Les op bedrijfslocatie en alle Workshops die aangeboden worden door Laura’s Treehouse.

2.2.       Partners van Laura’s Treehouse verplichten zich om hun deelnemers, die activiteiten met Laura’s Treehouse meedoen, op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

2.3.       Laura’s Treehouse kan deze voorwaarden ten alle tijden wijzigen. De laatste update van deze voorwaarden zijn te vinden op de Website.

2.4.       Door deelname aan een les van Laura’s Treehouse verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden.

 1. Lessenreeks, Achtrittenkaart,  Losse les,  Online Abonnement,  Tienrittenkaart Online,  Online Les,  Intro Kaart,  Bonusles, Ademsessie of  Privé les

3.1.       Studenten kunnen lessen volgen o.b.v. een Lessenreeks, Achtrittenkaarten, een Introductiekaart, Bonusles, een Losse les, Ademsessie of een Privé les/sessie. Voor de online lessen kunnen er lessen gevolgd worden o.b.v. een losse online les, een online maandabonnement en een tienrittenkaart online. Soms heeft Laura’s Treehouse een bepaalde actie lopen voor een bepaalde geldigheidsduur. Deze is dan gecommuniceerd op haar website.

3.2.       Laura’s Treehouse biedt het volgende aan:

3.2.1.    Lessenreeks:

Deze reeks dient van tevoren aangeschaft te worden via de website en is geldig voor de reeks lessen die in een bepaalde periode door Laura’s Treehouse worden gecommuniceerd, in ieder geval op haar website. Bij het niet aanwezig kunnen zijn van een les bestaat er een mogelijkheid om een les in diezelfde periode in te halen. Lukt dit niet voor de datum van de laatste les in de reeks, dan vervalt dit recht.

3.2.2.    Achtrittenkaart:

Deze kaart geeft recht op 8 lessen te volgen bij Laura’s Treehouse. Deze kaart is 4 maanden geldig vanaf datum van uitgifte.

3.2.3.  Losse Les:

Dit is een eenmalige losse les die via het lesrooster betaald kan worden aan Laura’s Treehouse. Anders dan op basis van een lessenreeks of een rittenkaart. Op basis van beschikbaarheid.

3.2.4. Online maandabonnement met geldigheid van 1 maand:

Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal online lessen. Mocht er vakantieweken tussen zitten waardoor er geen online les is dan kan je deze weken verlengd krijgen.
Geldigheid: 1 maand.

3.2.5 Tienrittenkaart Online

Deze kaart geeft recht op 10 online lessen en is 4 maanden geldig vanaf datum van uitgifte.

3.2.6.  Online les:

Deze les is online te volgen op een vooraf afgestemde dag en tijd. Deze les kan vooraf betaald worden via het lesrooster.

3.2.7.   Ademsessie:

Deze sessie wordt vooraf geboekt door de Deelnemer en is een 1 op 1 sessie op een afgesproken locatie. Wanneer de afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt het volle tarief in rekening gebracht.

3.2.8.  Privé les:

Deze les wordt vooraf geboekt door de Student en is een yogasessie 1 op 1 online of op een vooraf afgesproken locatie. Wanneer de afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt het volle tarief in rekening gebracht.

 1. Workshops of Events

4.1.       Workshops/Events die aangeboden worden door Laura’s Treehouse, kunnen in samenwerking met andere partijen vooraf geboekt worden. Pas na bevestiging van aanmelding is je deelname zeker gesteld. De betaling dient voor het evenement te zijn betaald.

4.2.       Laura’s Treehouse behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop/ Event te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal de betaling gerestitueerd worden aan Student.

4.4.     Tot 3 dagen voor de geplande Workshop en/of Event kan de Student de inschrijving annuleren, waarvan het inschrijfgeld wordt gerestitueerd onder inhouding van €5 administratiegeld.

4.7      Indien de Student niet aanwezig is tijdens de geboekte Workshop/Event vindt er geen restitutie plaats mits de Student dit heeft afgestemd met de organisatie.

4.8     De Student is in de mogelijkheid het ticket voor de Workshop/Event door te verkopen dan wel weg te geven mits Laura’s Treehouse op de hoogte wordt gesteld van de gegevens van de nieuwe deelnemer worden gemaild. Naam, mailadres en telefoonnummer worden doorgegeven.

 1. Retreat

5.1     Laura’s Treehouse behoudt zich het recht voor om een geplande Retreat te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal de betaling gerestitueerd worden aan Student/Deelnemer.

5.2     Een Deelnemer kan aan een Retreat deelnemen nadat Laura’s Treehouse het volledige bedrag voor deelname aan het retreat heeft ontvangen.

5.3. Tot één (1) maand voor de geplande Retreat datum kan de Student zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@laurastreehouse.com.

5.4.    Bij annulering van een Retreat wordt tot zeven dagen van tevoren 50% ingehouden van het totaalbedrag.

5.5.    Bij annulering van een Retreat korter dan zeven dagen wordt het hele totaalbedrag ingehouden.

5.6.   Indien de Student niet aanwezig is tijdens de geboekte of Retreat vindt er geen restitutie plaats mits de Student dit heeft afgestemd met de organisatie.

5.7.   De Student is in de mogelijkheid het ticket voor de Retreat door te verkopen dan wel weg te geven mits Laura’s Treehouse op de hoogte wordt gesteld van de gegevens van de nieuwe deelnemer worden gemaild. Naam, mailadres en telefoonnummer worden doorgegeven.

 1. Yoga of workshop op werk

6.1.       Een bedrijf of organisatie kan yogales, sessie of workshop verkrijgen voor zijn/haar medewerkers of klanten. Na afstemming tussen het bedrijf of de organisatie en Laura’s Treehouse wordt overeengekomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan bedrijfsyoga of een workshop (online danwel fysiek).

6.2.      Tot zeven dagen voor de geplande Les op bedrijfslocatie kan het bedrijf of organisatie de les annuleren, in welk geval een factuur verzonden wordt van €25 administratiekosten exclusief 21% BTW.

6.3.       Indien het bedrijf of de organisatie de yogales, sessie of workshop annuleert binnen 7 dagen voorafgaand aan de afgesproken dag, datum en tijdstip, wordt het overeengekomen bedrag in rekening gebracht als zijnde een genoten yogales of workshop.

6.4.      De prijzen voor bedrijfsyoga, ademsessie of een workshop zijn exclusief 21% BTW. Laura’s Treehouse verstuurt aan het eind van de kalendermaand een factuur, welk bedrag binnen 30 dagen overgemaakt dient te worden naar NL98ASNB0706845188 t.a.v. Laura’s Treehouse.

 1. Betaling en Prijswijziging

7.1.       Alle yoga lessen van Laura’s Treehouse moeten voorafgaand aan de te volgen van de yoga les betaald worden m.u.v. de Losse les en de Intro les. Betaling kan worden gedaan via het lesrooster.

7.2.       Laura’s Treehouse behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail of nieuwsbrief. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website.

 1. Reserveren voor lessen

8.1.       De lessen staan op de website en in het reserveringssysteem gecommuniceerd. Laura’s Treehouse behoudt zich het recht de actuele lessenrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website, via het reserveringssysteem per e-mail of per WhatsApp.

8.2.       Laura’s Treehouse behoudt zich het recht om een les te annuleren als er sprake is van overmacht. Vooraf betaalde lessen kunnen dan eenmalig op een later moment ingehaald worden.

 1. Vroegtijdige beëindiging van een betaalde lessenreeks in geval van ziekte

9.1.       Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de Student de lessenreeks worden stopgezet. Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij Laura’s Treehouse en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: info@laurastreehouse.com.

 1. Aansprakelijkheid

10.1.       Het volgen van Ademsessies of Yoga-, Meditatielessen, Workshops, Evenementen of Retreats en het achter laten van spullen op de locatie, geschiedt op eigen risico van de Student. Laura’s Treehouse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade aan eigen spullen verband houdende met het volgen van yoga les(sen), Workshops of Retreats.

10.2.       Laura’s Treehouse werkt alleen samen met gecertificeerde yogadocenten of ademcoaches en zorgt altijd voor lessen van kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans op een blessure tijdens een yogales. Door deelname aan een Ademsessie of Yoga-, Meditatieles Workshop of Retreat, of Ademsessie of Yoga-, Meditatieles op het werk van Laura’s Treehouse, aanvaardt de Student het risico op een blessure.

Laura’s Treehouse biedt wel richtlijnen aan om een blessure te verminderen:

. Overleg altijd als er al lichamelijke beperkingen zijn alvorens de les start

. Twijfel je aan je gezondheid consulteer dan altijd een arts, ook met zwangerschap

. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak ben je verplicht dit voor de Les, Sessie, Workshop, Retreat of Yogales op het werk begint te melden aan de yogadocent

. Luister goed naar de instructies van de docent en volg ze zo goed als mogelijk op

. Luister naar de signalen van je eigen lichaam en handel hier zorgvuldig naar

. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn

. Stel vragen als de oefening niet begrepen wordt

. Voor vrouwen geldt; tijdens de menstruatie voeren we geen omgekeerde houdingen uit

 1. Persoonsgegevens

11.1.     Laura’s Treehouse verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. Laura’s Treehouse gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11.2.     Laura’s Treehouse gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Laura’s Treehouse en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Laura’s Treehouse, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@laurastreehouse.com.

11.3.    Laura’s Treehouse geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

11.4.    In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Laura’s Treehouse worden verwerkt, voor welke doeleinden Laura’s Treehouse dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1.     Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.     Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lessenreeks, Rittenkaart, Workshop, Retreat, Ademsessie of Yoga-, Meditatieles op het werk, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten of diensten van of bij Laura’s Treehouse zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.